Top.Mail.Ru

ДОЛЖЕНКО Ю. В.

Долженко Юрий Владимирович

Место работы:

Отдел биоархеология Института археологии НАН Украины

Должность:

Научный сотрудник Отдела биоархеологии

Адрес:
04210, Украина, г. Киев, пр-т Героев в Сталинграде, 12, 13 этаж, комната 1306

Тел.: +380 (44) 254 11 32
Факс: +380 (44) 418 33 06

E-mail: yuriy_dolzhenko@iananu.org.ua

ORCID: 0000-0001-9807-2835

Научные интересы:
Антропология народов Киевской Руси и населения XIV-XX вв. с территории Украины (краниометрия, краниоскопия, остеометрия, краниофенетика, морфология черепа человека)

Текущие исследования и проекты:
«Актуальные проблемы исторической антропологии и биоархеологии Украины»

Экспедиционная деятельность:
2016 – участие в работе Левобережной археологической экспедиции ИА НАН Украины в с. Стайкин Верх (Глинов);
2011-2013 — участие в работе международной археологической экспедиции ГП «Волынские древности» во Владимире-Волынском.

Научные организации и общества:
ВОО «Союз археологов Украины», Союз краеведов Украины.

Диссертационное исследование:
«Население древнерусского Чернигова по антропологическим данным», научный руководитель – к. и. н. И. Д. Потехина.

Образование:
2017-2018 — Черниговский национальный университет «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченко (Учебно-научный институт истории этнологии и правоведения имени А. М. Лазаревского. Исторический факультет). Специальность «История и археология», образовательная программа: «Историк. Археолог. Преподаватель истории, эксперт культурно-исторических ценностей»
2007-2010 — аспирантура ИА НАНУ.
2000-2007 — Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Г. С. Сковороды. Получил квалификацию учителя биологии, валеологии и экологии в учебных заведениях I—II уровней аккредитации, а также квалификацию учителя украинского языка и литературы, зарубежной литературы, преподавателя украинского языка и литературы, зарубежной литературы в вузах I—II уровней аккредитации.

Публикации:

 1. Долженко, Ю. В. 2021. Краніологія чоловіків із давньоруського міста Переяслав. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія, 36, с. 9–26. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-9-26
 2. Долженко, Ю. В., Пшеничний, Ю. Л., Бардецький, А. Б. 2021. Кладовище Свято-Вознесенського монастиря на острові Дубовець поблизу Дубна (за результатами архео-антропологічних досліджень 2019 р.). В: Кічатий, Л. С. (ред.) Дубенський науковий вісник, 3: Матеріали міжнародної науково-теоритичної конференції присвяченої 920-річчю першої писемної згадки про місто Дубно. Дубно: Харват, с. 43–66.
 3. Долженко, Ю. В. 2021. Прогнатність на людських черепах з Чернігова Х–ХІІІ ст. В: Огаренко, Т. О. (ред.). Суспільні науки та сучасність: актуальні питання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16–17 квітня 2021 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, с. 56–61.
 4. Долженко, Ю. В., Хоменко, О. О. 2021. Вибірка черепів ХVІІІ–XIX ст. з території Катеринославської губ. В: Костилєва, С. О. (ред.). Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р. Київ: Арт Економі, с. 6–8.
 5. Долженко, Ю. В., Ткач, В. В. 2021. Два поховання культури кулястих амфор з урочища Заболоття-3 (археологічний та антропологічний аспекти). ЕМІНАК, 2 (34), 9–45. https://doi.org/10.33782/eminak2021.2(34).513
 6. Долженко, Ю. В., Хоменко, О. О. Два черепа Запорозьких козаків ХVІІІ ст. з розкопок Д. І. Яворницького (Степова Наддніпрянщина). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 32 (71), 3, с. 315–331. https://doi.org/10.32838/2663-5984/2021/3.47
 7. Dolzenko, J. 2021. Burial Ground of Cherniakhiv Culture Boromlia (According to Ethnic Cranioscopical Data). In: Žilinskaitė, A. (ed.). International Conference «The New Old Europe: Readings of prof. Jonas Puzinas», Vilnius, September 23–24. Programme and abstracts. Vilnius, s. 46–47.
 8. Долженко, Ю. В., Тарасова, А. А. 2021. Население Чернигова X–XIII веков по данным палеодемографии. Епохи, ХХІХ, 2, с. 171–189. DOI: https://doi.org/10.54664/QGMV2598
 9. Білинська, Л., Долженко, Ю. 2020. Давньоруське поховання з Могриці на Сумщині. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ: ІА НАНУ, с. 259-260.
 10. Виногродська, Л. І., Потєхіна, І. Д., Долженко, Ю. В. 2020. Формування соціально-просторової й антропологічної структури давньої Вінниці за археологічними (ХІІІ–ХVІ ст.) й антропологічними (XVIII–XIX ст.) матеріалами. Сторінки історії, 51, с. 24-52.
 11. Войтюк, О. П., Долженко, Ю. В. 2020. Роботи у крипті римо-католицького Благовіщенського костелу в селищі Клевань. В: Булига, О. С., Романчук, О. С. (ред.). Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею, ХVІІІ, Рівне: Дятлик, с. 21-25.
 12. Долженко, Ю. В. 2021. Антропологічна структура жіночого населення Лівобережної України давньоруської доби ІХ–ХІІІ ст. (за матеріалами двох князівств). Ніжинська Старовина, 29 (32), с. 89-105.
 13. Долженко, Ю. В. 2020. Дружинні (зі зброєю) поховання ІХ–ХІІ ст. Середнього Подесення за даними краніології. Історична пам’ять, 1 (42), с. 36-46.
 14. Долженко, Ю. В. 2020. Краніологія чоловічих поховань Золотоординського часу з пониззя р. Псел. В: Потєхіна, І. Д. (ред.). Від трипілля до козаччини. Історична антропологія та біоархеологія України, ІІ. Київ: ІА НАН України, с. 108-124.
 15. Долженко, Ю. В. 2020. Краніоскопічна характеристика носіїв ямної та катакомбної культури. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (31), с. 9-31.
 16. Долженко, Ю. В., Кізлова, А. А., Білокінь, С. М. 2020. Воїни Австро-Угорської армії з позицій на горі Кукул (Історичний та краніологічний підхід). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, 1 (42), с. 376-395. http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/203206/205461
 17. Долженко, Ю. В., Мойжес, В. В. 2020. Дані антропологічного аналізу поховань XV–XVІІ ст. в церкві Ужгородського Замку. В: Іляшко, О. О. (ред.). ІV Таврійські історичні наукові читання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Гельветика, с. 71–77.
 18. Долженко, Ю. В., Пшеничний, Ю. Л., Бардецький, А. Б. 2020. Чоловіча вибірка поховань XVIIІ–XIX ст. з урочища Острів Дубовець поблизу Дубна. В: Костилєва, С. О. та ін. (ред.). Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. 22 травня 2020 р. Київ: Арт Економі, с. 6-9.
 19. Потєхіна, І., Долженко, Ю. 2020. Кістяки дітей з енеолітичних поховань біля с. Республіканець. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ: ІА НАНУ, с. 403.
 20. Прядко, О., Павлик, О., Тетеря, Д., Юрченко, О., Долженко, Ю. 2020. Дослідження на східній околиці м. Переяслава. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2019. Київ: ІА НАНУ, с. 113-115.
 21. Старенький, І., Болтанюк, П., Долженко, Ю., Гуцал, А., Гуцал, В. 2021. Багатошарове городище Кармалюкова гора (за матеріалами археологічних досліджень 2019 р.). В:  Заремба, О. О. (гол. ред.). Збірник матеріалів Х Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника «Археологія і фортифікація України», присвяченої 90-річчя від дня народження Іона Срульовича Винокура (1930–2006). Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О. А., с. 61–90.
 22. Долженко, Ю. В., Потєхіна, І. Д. 2020. Аналіз краніологічної серії з поховань XVIIІ–XIX ст. у Вінниці. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2018. Київ: ІА НАНУ, с. 305-310.
 23. Долженко, Ю. В. 2020. Могильник ХІІ–ХІІІ ст. Жванець на Дністрі за даними краніології. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 31 (70), 1, с. 134-143.
 24. Долженко, Ю. В. 2019. Населення міста Воїнь ХІІ–ХІV ст. за даними краніології. Сумська Старовина, 55, с. 59-78.
 25. Мойжес, В. В., Долженко, Ю. В. 2019. Дослідження зруйнованих церков Ужгорода у 2018 році (Звіт археологічної експедиції). Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». Інститут карпатознавства. Ужгород. 160 с. № 2018/093.
 26. Долженко, Ю. В. 2019. Могильник черняхівської культури Чернелів-Руський (за даними етнічної краніоскопії). Сторінки Історії: Збірник наукових праць, 48, с. 9-17.
 27. Долженко, Ю. В. 2019. Краніологія похованих у давньоруському могильнику біля с. Гущин. Археологія, 3, с. 98–112.
 28. Долженко, Ю. В., Мойжес, В. В. 2019. Антропологічний аналіз поховань в середньовічній церкві Ужгородського замку (виявлених 2018 року). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія, 2 (41), с. 192–205.
 29. Долженко, Ю. В.2019. Schädel der Epoche von Kiewer Rus aus der kiometrii der Antoniie Höhlen in der Stadt Chernihiv. Молодий вчений, 3 (67),с. 30–34.
 30. Долженко,  Ю. В. 2019. Сільське населення Чернігово-Сіверщини Х–ХІІІ ст. за даними краніометрії. Сторінки історії: Збірник наукових праць, 47, с. 7–30.
 31. Долженко, Ю. В. 2019. Краніологія кіммерійського населення Наддніпрянщини. ЕМІНАК: науковий щоквартальник. Спецвипуск:МатеріалиІІ Міжнародної археологічної конференції «Ольвійський форум (пам’яті В. В. Крапівіної)»: до 150-річчя дослідження Ольвії, 1(25), с. 30–53.
 32. Долженко, Ю. В.2019. Золотоординські кочівники з некрополя біля села Волошине (за даними краніоскопії). Археологія, 2, с. 61–73.
 33. Потєхіна, І. Д, Долженко, Ю. В. 2019. Антропологічні матеріали з розкопок у старому місті, Вінниця. В: Болтрик, Ю. В. (ред.). Археологічні дослідження в Україні 2017. Київ: ІА НАНУ, с. 384–387.
 34. Долженко, Ю. В. 2018. Череп людини доби енеоліту з Нижнього Припсілля, В: Супруненко, О. Б. (відп. ред.). Старожитності та історія Кременчука. Київ; Полтава; Кременчук: ЦП НАН України і УТОПІК, с. 54-70,  кол. вкл. ІІ.
 35. Долженко Ю. В. 2018. Антропологічний склад населення Південноруської землі (за даними етнічної краніоскопії). Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum», 2 (11), с. 39–80. (https://www.academia.edu/38430411)
 36. Долженко Ю. В. 2018. Давньоруський комплекс Автуничі: за даними краніології. Ніжинська старовина, 26 (29),с. 79–97. (https://www.academia.edu/37862204).
 37. Долженко Ю. В. 2018. Краниологическая изменчивость носителей катакомбной культуры из степного Приднепровья. Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum»,1 (10), с. 39–73. (https://www.academia.edu/37273154)
 38. Долженко Ю. В. 2018. Інтегральний аналіз в контексті порівняння давньоруського населення Чернігова і Дніпровського Лівобережжя за даними краніології. Сіверянський літопис, 3 (141), с. 19–31. (https://www.academia.edu/36922570)
 39. Долженко Ю. В. 2018. Краніологія населення Слобідської України (Слобожанщини) ХVII — ХІХ ст. Українознавець, ХVIIІ, с. 30–34. (https://www.academia.edu/36123902)
 40. Долженко, Ю.В. 2017. Краніологія похованих у Вознесенському некрополі (Київський Арсенал). Історична пам’ять, 37, с. 88–110.
 41. Долженко, Ю. В. 2017. Череп князя Гліба Святославовича. Міждисциплінарні гуманітарні студії. Історичні науки, 3, с. 33–57. (https://www.academia.edu/32485164)
 42. Долженко, Ю. В. 2017. Територіальні варіації до краніологічного вивчення населення Чернігова Х–ХІІІ ст. Середньовічні та ранньомодерні старожитності Центрально-Східної Європи. Матеріали ХVІ міжнародної студентської наукової конференції. Чернігів, с. 36–39.
 43. Dołżenko, J. 2017. Wariatywnosc terenowa w badaniu kraniologicznym ludnosci Czernihowa w X–XIII w. Znanstvena misel journal, vol. 1, № 10, с. 31–50. (https://www.academia.edu/34641358)
 44. Долженко, Ю. В. 2017. Прищепа Б. А. Два черепи XVI–XVII ст. ст. з Пересопниці. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 1, ч. 1, с. 8–16. (https://www.academia.edu/34614199)
 45. Долженко Ю. В. 2017. Курганний могильник Липове XI–XII ст. за даними краніології. Історична Пам’ять, 36, с. 122–143. (https://www.academia.edu/34666735)
 46. Долженко Ю. В. 2017. Нові краніологічні матеріали давнього населення Нижнього Припсілля. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 2, ч. 1, с. 3–25. (https://www.academia.edu/35632371)
 47. Долженко Ю. В. 2017. Етнічні зв’язки населення містечка Лютенька ХVII ст.: за даними антропології. Електронний історичний журнал «Scriptorium nostrum», 3 (9), с. 101–120. (https://www.academia.edu/35801989)
 48. Долженко Ю. В., Прядко О. О. 2016. Краніологія населення давньоруського міста Желні. Наукові записки з Української історії: збірник наукових статей, 38, с. 3–22. (https://www.academia.edu/29257343)
 49. Долженко Ю. В. Златогорський О. Є. 2016. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 1, ч. 4, с. 11–22. (https://www.academia.edu/28498766)
 50. Долженко Ю. В. 2016. Нові краніологічні матеріали літописних сіверян X–XI ст. Ніжинська Старовина, 22 (25), с. 19–41. (https://www.academia.edu/30004014)
 51. Долженко Ю. В. Прищепа Б. А. 2016. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. погоринських міст Дорогобужа і Пересопниці. Матеріали дослідження археології Закарпаття і Волині, 20, с. 165–190. (https://www.academia.edu/31093117)
 52. Долженко Ю. В. Прищепа Б. А. 2016. Антропологічні матеріали Х–ХІІІ ст. з Пересопниці. Вісник інституту археології Львівського університету, 11, с. 91–110. (https://www.academia.edu/30136470)
 53. Долженко Ю. В. 2016. Краніологія населення Київського Подолу 16-18 ст. (могильник по вул. Юрківська, 3). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 2, ч. 3, с. 3–17. (https://www.academia.edu/30784495)
 54. Долженко Ю.В., Веремейчик О.М. 2015. Населення селища Ліскове XII–XIII ст. за даними краніології. Сіверщина в історії України, 8, с. 83–90. (https://www.academia.edu/12790319)
 55. Долженко Ю. В. 2015. Краниометрическая характеристика мужских черепов из катакомбных погребений, исследованных Орджоникидзевской археологической экспедицией. В: Черных Л. А., Дараган М. Н. Курганы эпохи энеолита – бронзы междуречья Базавлук – Соленая – Чертомлык. Приложение ІІ.3, с. 521–527.
 56. Долженко Ю. В. 2015. До краніології давньоруського населення Любеча. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип.1, ч. 1, с. 3–39. (https://www.academia.edu/16536193)
 57. Білинська Л. І. Долженко Ю. В. 2015. Населення Сум XVII—XVIII ст. за результатами археологічних і краніологічних досліджень. Сумська Старовина, XLVI, с. 67–89. (https://www.academia.edu/17035373)
 58. Долженко Ю. В., Прищепа Б. А. 2015. Череп XVII-XVIII ст. з Острога: біоархеологічне дослідження. Міжнародна науково-практична конференція «IV Міждисциплінарні читання». Тези, с. 28–31. (https://www.academia.edu/30020084)
 59. Долженко Ю. В. Мазурик Ю. М. 2015. Краніологія населення Луцька XVII–XX ст. Український Історичний Збірник, 18, с. 368–386. (https://www.academia.edu/22300778)
 60. Dolzhenko Yu.V. 2015. Die bevölkerung der stadt Woyin XII–XIV jh. nach kraniologiedaten East European Scientific Journal. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, czesc III, с. 95–102. (https://www.academia.edu/35383563)
 61. Долженко Ю. В. 2015. Краніологія черепів XII–XIII ст. із Переяславського могильника Гора. В: Мультидисциплинарний научный журнал «Архивариус». По результатам IV международной научно-практической конференции «Наука в Современном мире». Киев, с. 23–36. (https://www.academia.edu/29918692)
 62. Долженко Ю. В., Прищепа Б. А. 2015. Краніологічні матеріали з давньоруського міста Дорогобужа. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 2, ч. 1, с. 12–29. (https://www.academia.edu/22379605)
 63. Долженко Ю. В. 2015. Краніологічні матеріали XV–XVI ст. із розкопок с. Ратнів. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 24, с. 176–179.
 64. Долженко Ю. В. 2015. Краніологічна характеристика двох давньоруських черепів з Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові. В: Покликання – археологія. Матеріали других Самоквасівських читань, присвячених 80-річчю О. В. Шекуна. Чернігів, с. 278–296. (https://www.academia.edu/29889738)
 65. Долженко Ю. Прищепа Б. 2015. Краніологія похованих у Римо-католицькому костелі св. Антонія міста Рівного XVI–XVII ст. Археологічні студії Межибіж, 4, с. 7–16. (https://www.academia.edu/30019556)
 66. Dolzhenko Yu. V. 2014. Craniology of XVI–XVIII Centuries Zhovnyno Burial. Modern Science – Moderni věda, 4, с. 119–132. (https://www.academia.edu/9708280)
 67. Dolzhenko Yu. V. 2014. Craniological characteristics of the Baturyn’s population in 17–18 centuries. Ніжинська старовина (Серія “Пам’яткознавство Північного регіону України”, № 6), 18 (21), с. 40–56. (https://www.academia.edu/10836662)
 68. Безбородых В.И., Долженко Ю. В. 2014. Палеоантропология городских жителей Белгорода XVII-XIX вв. Физическая антропология: методики, базы данных, научные результаты. «Антропологический форум – Online» (http://anthropologie.kunstkamera.ru/07/) Санкт-Петербург, с. 104−120. (https://www.academia.edu/16990746)
 69. Долженко Ю. В., Прядко О. О. 2014. Історико-антропологічний нарис поховань XVII– XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині. Етнічна історія народів Європи, 44, с. 43–50. (https://www.academia.edu/9826989)
 70. Бірюліна О., Долженко Ю. 2014. Історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської (Братської) церкви. В: Старий Луцьк. Матеріали X ювілейної наукової конференції «Любартівські читання» присвяченої 585-й річниці З’їзду європейських монархів у Луцьку. Луцьк, с. 111–123. (https://www.academia.edu/12041431)
 71. Тараненко С., Вікторова П., Кода В., Долженко Ю.В. 2014. Нові дані щодо могильнику приходської Введенської церкви Києва. Krolowe i biskupi, rycerze i chlopi – identyfikacja zmarlych. Poznan, с. 249–254.
 72. Долженко Ю. В., Златогорський О. Є. 2014. Краніологічне дослідження поховань ХХ ст., у Володимирі-Волинському за 2013 р. В: II Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 26 лютого 2014 р. Київ, с. 77–80. (https://www.academia.edu/11113492)
 73. Бірюліна О., Долженко Ю. 2014. Cialo moie grzeszne w cerkwi ma byc pogrzebione y pochowane: історико-антропологічний нарис про похованих у крипті луцької Хрестовоздвиженської братської церкви. Zamojsko-Wolynskie zeszyty muzealne. Замосько-Волинські музейні зошити, VI, с. 35–52.
 74. Долженко Ю. В. 2014. Краніологія похованих під Кафедральним Костелом Св. Петра і Павла у Луцьку в XVII–XX ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія, вип. 2, ч. 1, с. 7–25. (https://www.academia.edu/10705987)
 75. Долженко Ю.В., Златогорський О. Є. 2014. Краніологічне дослідження поховань ХХ ст., у Володимирі-Волинському за 2014 р. Український історичний збірник,17, с. 354–373.
 76. Долженко Ю. В. 2014. Антропологічний склад давньоруського Чернігова. Історична антропологія та біоархеологія України, 1, с. 49–84. (https://www.academia.edu/18577214)
 77. Златогорський О. Є. Долженко Ю. В. 2013. Атрибуція національної ідентичності ексгумованих жертв на городищі у Володимирі-Волинському. В: Златогорський О., Панишко С. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010 – 2012 роках: джерела та матеріали. Додаток 3, с. 148–162. (https://www.academia.edu/18577214)
 78. Козак О.Д., Долженко Ю.В. 2013. Звіт про антропологічне дослідження 2011 року решток людей, розстріляних у 1940-х роках на городищі «Вали». В: Златогорський О., Панишко С. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010–2012 роках: джерела та матеріали. Додаток 1, с. 63–70.
 79. Козак О.Д., Долженко Ю.В. 2013. Звіт про антропологічне дослідження 2012 року решток людей, розстріляних у 1941 році на городищі «Вали». В: Златогорський О., Панишко С. Дослідження на Володимир-Волинському городищі у 2010 – 2012 роках: джерела та матеріали. Додаток 2, с. 130 – 135.
 80. Долженко Ю. В. 2013. Антропологічні матеріали з давньоруського курганного комплексу у хутора Зелений Гай. Археологія, 2, с. 43–55. (https://www.academia.edu/5654631)
 81. Веремейчик Е. М., Долженко Ю. В. 2013. Могильник XII–XIII вв. На Замковой горе в Любече (по материалам раскопок 2010–2012 гг. 5-я международная конференция «Алексеевские чтения». Тезисы. Москва, с. 18.
 82. Білинська Л. І., Долженко Ю. В. 2013. Населення Сум другої половини XVII–XVIII ст. за результатами археологічних та антропологічних досліджень пізньосередньовічного цвинтаря. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 22, с. 208–214. (https://www.academia.edu/17035373)
 83. Долженко Ю., В. Баюк. 2013. Череп князя Ізяслава Інгваревича. Матеріали дослідження археології Закарпаття і Волині, 17, с. 268−277. (https://www.academia.edu/10352038)
 84. Долженко Ю. В. 2012. Краніоскопічна характеристика кочовиків-половців XI–XIII ст. В: Братченко С. Н., Квитницкий М. В., Шведов М. Л. Кочевники развитого средневековья на Северском Донце. Киев, с. 137–140. (https://www.academia.edu/12041499)
 85. Долженко Ю. В., Гарига М. М. 2012. Дискретні ознаки на людських черепах із могильника козацького часу – Батурин (попередні дані). Євро регіон Дніпро. Київ, с. 24–27.
 86. Долженко Ю. В. 2012. Антропологічні матеріали могильника козацького часу Лютенька. Проблеми дослідження пам’яток археології східної України (пам’яті С.Н. Братченка). Луганськ, с. 487–507. (https://www.academia.edu/10029014)
 87. Долженко Ю. В. 2012. Неметрические признаки на человеческих черепах из могильника времен казачества – Стайки. Вестник Антропологии, 19, с. 169–181. (https://www.academia.edu/5654632)
 88. Руденок В. Я., Новик Т. Г., Долженко Ю. В. Ґрунтовий давньоруський некрополь чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря. Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали десятої міжнародної наукової конференції. Київ, с. 20–22.
 89. Долженко Ю. В. 2011. Мешканці Київського Арсеналу XVII–XVIII ст. за даними краніоскопії. Болховітіновський щорічник. Київ: Фенікс, с. 118–134. (https://www.academia.edu/35880507)
 90. Долженко Ю. В. 2011. До антропології похованих у Чернігівському Некрополі X–XIII ст. Наукові записки з української історії, 26, с. 48–75. (https://www.academia.edu/5654724)
 91. Долженко Ю. В., Потєхіна І. Д. 2011. Мешканці Чернігівського Дитинця: антропологічне дослідження. В: Моця О., Казаков А., Давньоруський Чернігів. К.: Стародавній Світ, с. 279–296. (https://www.academia.edu/5655041)
 92. Долженко Ю. В. 2011. Населення чернігівського літописного Передгороддя XI–XIII ст. за краніологічними даними. Археологія, 2, с. 53–72. (https://www.academia.edu/5654918)
 93. Долженко Ю. В. 2011. До питання про дискретні ознаки на людських черепах із Чернігова X–XIII ст. Сіверянський літопис, 4 (100), с. 3–17. (https://www.academia.edu/5655193)
 94. Долженко Ю. В. 2011. Краніоскопія похованих в курганних могильниках Чернігова X–XII ст. Матеріали дослідження археології Закарпаття і Волині, с. 173–185. (https://www.academia.edu/5655059)
 95. Долженко, Ю. В. 2010. Населення Чернігова і округи за доби середньовіччя (антропологічний аспект). Археологія, 1, с. 42–49. (https://www.academia.edu/36079093)
 96. Долженко Ю. В. 2010. Краніоскопічні особливості населення Києва X–XIII ст. Наукові записки з української історії, 25, с. 3–17. (https://www.academia.edu/5655143)
 97. Долженко Ю. В. 2010. Антропологічний тип населення чернігівського літописного Передгороддя XII–XIII ст. В: Актуальні проблеми археології. Матеріали Міжнародної наукової конференції на пошану І. С. Винокура. Тернопіль: Астон, с. 83–87.
 98. Долженко Ю. В. 2010. До питання про неметричні ознаки на людських черепах із Київського Арсеналу XVII–XVIII ст. Лаврський Альманах. Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури, 25, с. 11–17. (https://www.academia.edu/35880406)
 99. Долженко, Ю. В. 2009. Характеристика древнерусского населения Чернигова по дискретно-варьирующим признакам на черепе. Вестник Антропологии, 17, с. 191–205. (https://www.academia.edu/36079253)

Источник:

Сайт Института археологии НАН Украины